Vítáme Vás na našich stránkách!

    Našim posláním je zajištění a poskytování pravidelné pomoci, podpory a péče v oblasti sociálních služeb seniorům a osobám se zdravotním postižením, kde není již dostačující docházka pečovatelky do domácnosti. Naše činnost je zaměřena na individuální potřeby jednotlivých klientů. Při výkonu naší činnosti vždy respektujeme důstojnost a základní práva těchto občanů. Usilujeme o to, aby náš klient mohl projevit svou osobnost a naplnit své potřeby a osobní cíle, aby si mohl udržet co nejvyšší míru soběstačnosti, aby s naší pomocí zvládl každodenní činnosti, které z důvodu věku či zdravotního omezení není schopen zvládat sám.

dreamstimeextralarge_15742146Poskytované služby a jejich rozsah v domácím prostředí

     Pokud péči o seniora rodina nezvládne ať již z jakéhokoliv důvodu a on nechce být vytržen z domácího prostředí, na kterém je citově vázán, je možno využít některou z našich nabízených služeb.  V tomto případě doporučujeme terénní sociální službu, o kterou je možné požádat na městském úřadě. My se postaráme o běžné věci jako je dovoz obědů, nákup, úklid, praní a pomůžeme i při vlastní hygieně. Službu si náš klient zaplatí z příspěvku na péči, o který si může požádat na příslušném Úřadu práce. Služby poskytujeme ve vymezeném čase od 07,00 hod  do 19 hod. Pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu jako je pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, včetně využití speciálních pomůcek, pomoc při přesunutí na lůžko nebo na invalidní vozík. Při osobní hygieně pomáháme s péčí o vlasy a nehty a při doprovodu na WC. Klientům dovážíme jídlo a v případě nutnosti asistujeme při jeho podávání. V domácnosti provedeme běžný úklid včetně donášky a přípravy paliva. Postaráme se o praní a vyžehlení osobního prádla. Klienta rovněž doprovodíme v případě nutnosti k lékaři nebo na státní instituce.